Daily Archives: November 26, 2017

ศัลยกรรมความงาม ใบหน้าเป็นส่วนที่เราต้องการทำศัลยกรรมมาเป็นอันดับแรก

ศัลยกรรมความงาม หลังการผ่าตัดจะเกิดอาการบวม และเจ็บแผลประมาณ 2-3 สัปดาห์ ร่วมด้วยอาการรู้สึกตึงของหนังจมูก ทั้งนี้ แพทย์จะทำการฉีดยาปฏิชีวนะให้เพื่อป้องกันการติดเชื้อ และอักเสบของแผลตามมา เมื่อตัดไหมออกจะเห็นจมูกในตำแน่งที่เสริมนูนเป็นสันขึ้น และอาการบวมจะหายไปประมาณ 1 เดือน หลังการผ่าตัดจมูกของผู้มาใช้บริการยาวหรือไม่ หากจมูกมีลักษณะยาวก็จะทำให้การผ่าตัดได้ลักษณะจมูกที่สวยงามกว่าคนที่มีจมูกสั้นความกว้างของฐานจมูก ผู้ใช้บริการบางรายอาจมีฐานจะมูกกว้างก็ต้องจำเป็นในการผ่าตัดเพื่อลดฐานจมูกให้แคบลงผิวหนังของจมูกมีลักษณะตึงหรือหย่อนมากน้อยเพียงไร เนื่องจากมีผลต่อการเสริมจมูกให้สูงตามระดับความเหมาะสมของหนังจมูกที่สามารถยืดหยุ่นรองรับได้ โดยเฉพาะการเสริมปลายจมูก หากเสริมให้สูงมากจนหนังจมูกยืดมากจะทำให้หนังบริเวณปลายจมูกที่ยืดมีลักษณะใสเหมือนเกิดฝีหนอง และนานวันอาจเกิดแผลฉีกขาดได้ง่าย ศัลยกรรมความงาม. ศัลยกรรมความงาม ปลายจมูก และปีกจมูกมีความกว้างมากน้อยเพียงใด มีความจำเป็นต้องตัดปีกจมูกจะคำนึงถึงองค์ประกอบอื่นของใบหน้า เช่น หน้าผาก เบ้าตา ริมฝีปาก และโหนกแก้ม เพื่อให้ลักษณะของจมูกหลังการผ่าตัดสมส่วนกับองค์ประกอบอื่นๆ และดูสวยงาม ซึ่งจะพิจารณาในเรื่องต่างๆจมูกของผู้มาใช้บริการยาวหรือไม่ หากจมูกมีลักษณะยาวก็จะทำให้การผ่าตัดได้ลักษณะจมูกที่สวยงามกว่าคนที่มีจมูกสั้น ความกว้างของฐานจมูก ผู้ใช้บริการบางรายอาจมีฐานจะมูกกว้างก็ต้องจำเป็นในการผ่าตัดเพื่อลดฐานจมูกให้แคบลงผิวหนังของจมูกมีลักษณะตึงหรือหย่อนมากน้อยเพียงไร เนื่องจากมีผลต่อการเสริมจมูกให้สูงตามระดับความเหมาะสมของหนังจมูกที่สามารถยืดหยุ่นรองรับได้ โดยเฉพาะการเสริมปลายจมูก หากเสริมให้สูงมากจนหนังจมูกยืดมากจะทำให้หนังบริเวณปลายจมูกที่ยืดมีลักษณะใสเหมือนเกิดฝีหนอง และนานวันอาจเกิดแผลฉีกขาดได้ง่ายปลายจมูก และปีกจมูกมีความกว้างมากน้อยเพียงใด มีความจำเป็นต้องตัดปีกจมูก ศัลยกรรมความงาม และทำรูจมูกให้แคบลงหรือการผ่าตัดเสริมจมูกจะใช้วัสดุที่ไม่เป็นอันตรายต่อเนื้อเยื่อของจมูก และเนื้อเยื่อเกิดปฏิกิริยาต่อต้านน้อยมาก ได้แก่ ซิลิโคน ซึ่งเป็นสารประกอบของธาตุต่างๆ คือ ซิลิคอน ออกซิเจน คาร์บอน และไฮโดรเจน หรือทางการแพทย์เรียกว่า กระดูกเทียม ซึ่งมีคุณสมบัติในการขึ้นรูปได้ง่าย และการคงรูปได้ดี นอกจากนั้น การเสริมจมูกยังใช้วัสดุอื่นที่ร่างกายมีปฏิกิริยาต่อต้านน้อย ได้แก่ ไหม กระดูกอ่อนของร่างกายขั้นตอนการผ่าตัดผู้มาใช้บริการจะเข้ารับการตรวจจมูกจากแพทย์ เพื่อตรวจสอบว่าสามารถทำได้หรือไม่หรือจะใช้แนวทางใดในการผ่าตัดเพื่อให้ได้ตามความต้องการของผู้มาใช้บริการให้มากที่สุดแพทย์จะกำหนดแนวทางการผ่าตัด ซึ่งจะอธิบายให้ผู้มาใช้บริการรับทราบ รวมถึงสภาพจมูก และลักษณะปัญหาจมูกของผู้มาใช้บริการ ...

ศัลยกรรมความงาม ใบหน้าเป็นส่วนที่เราต้องการทำศัลยกรรมมาเป็นอันดับแรก Read More